Useampi liiketunnistin ohjaamassa samoja valoja – iConnectHue

Isommalla pihalla tulee helposti tilanteita, joissa yksi (Hue) liiketunnistin ei riitä kattamaan koko aluetta ja tulee tarve käyttää useampaa liiketunnistinta kontrolloimaan saman alueen valoja.

Aiemmin käytin Hue Lab Labs:n ”Sensor Couple” -formulaa, jolla yhdistin kaksi Philips Hue Outdoor -liiketunnistinta ohjaamaan etupihan valoja. Toimii peruskäytössä ihan ok, mutta hommassa muutamia rajoitteita.

Mitä jos haluat yhdistää kolme liiketunnistinta? – Ei onnistu

Haluat käyttää iConnectHue applikaation ominaisuuksia? – Ei onnistu

Takapihan valaistusprojektin yhteydessä tutkin mahdollisuutta toteuttaa ”sensor couple” toiminnallisuus iConnectHue -applikaatiolla ja mahdollisesti yhdistää useampi kuin kaksi liiketunnistinta.

Liiketunnistimen toimintaa käytännössä

Liiketunnistimille määritellään Hue/iConnectHue -applikaatiossa muutama asetus:

 1. Mitä tehdään kun havaitaan liikettä
 2. Kuinka kauan pidetään valot päällä viimeisestä havaitusta liikkeestä
 3. Mitä tehdään kun ei enää havaita liikettä

Toisin sanoen kun liiketunnistin havaitsee liikettä, laittaa se valot päälle. Lisäksi käynnistyy inaktiivisuus-ajastin. Kun ajastin pääsee loppuun, sammutetaan valot. Jos liiketunnistin havaitsee uutta liikettä ajastimen ollessa käynnissä, alkaa ajastin laskemaan aikaa uudestaan ja valot pysyvät päällä.

Jotta useamman liiketunnistimen käyttäminen samojen valojen kontrollointiin oikeasti toimii, pitää liiketunnistimien tehdä yhteistyötä. Samaa aluetta hallitsevilla erillisillä liiketunnistimilla homma ei vain yksinkertaisesti toimi ja tuloksena on epämääräisesti räpsyvät valot.

Kaksi erillistä liiketunnistinta käskyttämässä samoja valoja

Kun ensimmäinen liiketunnistin havaitsee liikettä, niin se sytyttää valot. Samalla käynnistyy sen oma inaktiivisuus-ajastin. Jos tällä aikaa siirtyy toisen liiketunnistimen havaintoalueelle, niin se liikettä havaitessaan ajaa samat valojen käynnistysrutiinit. Koska valot ovat jo päällä, ei valoille käytännössä tapahdu mitään. Samalla liiketunnistin käynnistää oman inaktiivisuus-ajastimensa.

Oletuksena voisi helposti olla, että valot pysyisivät päällä niin kauan kun pysyy toisen liiketunnistimen havaintoalueella, koska jokainen havaittu liike käynnistää inaktiivisuus-ajastimen uudestaan, eikä tämä liiketunnistin näin ollen pääse ajamaan valojen sammutusrutiineja.

Tässä ajattelussa unohtuu ensimmäinen liiketunnistin, joka kontrolloi samoja valoa. Sen inaktiivisuus-ajastin on käynnistetty jo hetki sitten ja kun ajastin pääsee loppuun, sammuttaa ensimmäinen liiketunnistin alueen valot. Tämä siis huolimatta siitä, että toinen liiketunnistin on hetki sitten havainnut liikettä.

No tokihan valot syttyvät kyllä uudestaan, jos toinen liiketunnistin havaitsee uudestaan liikettä, mutta tuloksena on ärsyttävää valojen räpsymistä.

Kaksi yhdistettyä liiketunnistinta käskyttämässä samoja valoja

Liiketunnistimien yhdistämisen periaatteena on kontrolloida inaktiivisuus -ajastinta.

Kun jompikumpi liiketunnistin havaitsee liikettä, muutetaan inaktiivisuus -ajastinta. Joko siten, että käytetään yhteistä ajastinta tai siten, että viimeksi liikettä havainnut liiketunnistin pysäyttää toisen liiketunnistimen ajastimen.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että niin kauan kun jokin yhdistetyistä liiketunnistimista havaitsee liikettä, pysyvät valot päällä. Vasta kun mikään yhdistetyistä liiketunnistimista ei havaitse liikettä voidaan sammuttaa valot.

Hue Labs ”Sensor Couple” rajoitukset

 • Kuten jo nimikin vihjaa, tällä omaisuudella saa yhdistettyä vain KAKSI liiketunnistinta
  • Kahdella liiketunnistimella jäi omalle pihalle isohkoja katvealueita
 • Itse käytän pääsääntöisesti iConnectHue -applikaatiota kodin valaistuksen hallintaan
  • Etupihan valoja piti käydä kuitenkin säätämässä Hue applikaation kautta löytyvän Hue Labs saitin avulla
  • Ei pystynyt käyttämään etupihan valojen yhteydessä iConnectHue – applikaation hienostuneempia ominaisuuksia, kuten valoanimaatioita

iConnectHue & ”Sensor Couple”

iConnectHue -applikaatio ei suoranaisesti sisällä nimettyä ”Sensor Couple” ominaisuutta. Useamman liiketunnistimen yhdistäminen on hieman monimutkaisempaa kuin Hue Labsia käyttämällä, koska erilaisia asetuksia joutuu yhdistelmään ja asetukset joutuu tekemää kummallekin liiketunnistimelle erikseen.

Olin jo tutkaillut liiketunnistimen sielunelämää varsin kattavasti useammassa kirjoituksessa: Hue liiketunnistin ja asetukset, Motion sensor snooze?, Hue liiketunnistin nokkaunille ja Hue Tap “multi-tap” ja “sensor snooze”. Tästä huolimatta ei lamppu ollut syttynyt pään sisällä ja olin sitä mieltä, että ”sensor couple” ei onnistu iConnectHue -applikaatiolla.

Kunnes luin iConnectHue -saitin FAQ -osuudesta ”How do I combine two motion sensors for one area?” artikkelin, jonka mukaan yhdistämällä ”motion sensor cancel” -toiminnon ja liiketunnistimen asetuksen ”only reacts if groups are off” voi saman alueen valojen kontrollointiin käyttää useampaa liiketunnistinta.

Ei kun kokeilemaan…

Kaksi liiketunnistinta – iConnectHue asetukset

Kuva: Step 1, avaa ”Devices” -valikko iConnectHue päävalikosta
Kuva: Step 2, valitse liikensensori, jonka haluat yhdistää toiseen liikesensoriin
 • Esimerkissä ensimmäinen valituista liikesensoreista on ”Etupiha sensor autotalli”
  • Samalle alueelle tulevat liikesensorit kannattaa nimetä loogisesti
   • esimerkissä kaikkien etupihalla olevien sensoreiden nimi alkaa ”Etupiha sensor”
   • loppuosaksi nimeä kannattaa antaa sensorin sijaintipaikkaa kuvaava nimi
    • Helpottaa sensoreiden toiminnan/vikatilanteiden selvittelyä
  • Esimerkissä ”Etupiha” alueella on neljä liikesensoria
   • Palaamme myöhemmässä vaiheessa siihen miten yhdistetään useampi kuin kaksi liikesensoria
Kuva: Step 3, ensimmäisen liikesensorin asetukset, osa 1
 • Varmista, että ”Only react if groups are off” asetus on pois päältä
  • Eli liukukytkimen valkoinen pallukka on vasemmalla
  • Tämä asetus pitää olla pois päältä, jotta muut alueen liiketunnistimet pystyvät jatkamaan toimintaa, vaikka valot olisivat jo päällä
  • Jos asetus on päällä, toimivat liiketunnistimet samalla tavalla kuin erilliset liiketunnistimet, eli valot syttyvät/sammuvat/syttyvät, kun liikutaan pihalla
 • Lopuksi napauta ”+ Add new action” -kohtaa

Kuva: Step 4, ensimmäisen liikesensorin asetukset, osa 2

 • Napauta ”Cancel Motion Sensor” kohtaa

Kuva: Step 5, ensimmäisen liikesensorin asetukset, osa 3

 • Valitse se liikesensori, jonka haluat yhdistää tämän liikesensorin kanssa
 • Ikkunassa on myös muistutus ”Only react if groups off” asetuksen pois päältä kääntämisestä liikesensorien yhdistämisen yhteydessä

Kuva: Step 6, ensimmäisen liikesensorin asetukset valmiina

 • Kun liiketunnistin ”Etupiha sensor autotalli” havaitsee liikettä
  • Se laittaa Etupiha valoryhmän valaisimiin valot päälle ennalta määriteltyä valon väriä käyttäen
  • Estää yhdistetyn ”Etupiha sensor portti” liikesensorin ”inactivity” -toiminnot
   • Eli ”Etupiha sensor portti” ei voi sammuttaa valoja, vaikka ei enää havaitsi liikettä
 • Palaa ”Devices” -valikkoon ja laita asetukset kuntoon tämän liiketunnistimen parina toimivalle liiketunnistimelle

Kuva: Valitse toinen liikesensori, jonka haluat yhdistää ensimmäiseen liikesensoriin

 • Esimerkissä
  • Toinen liikesensori = Etupiha sensor portti
  • Ensimmäinen liikesensori = Etupiha sensor autotalli
 • Tee samanlaiset asetukset kuin ensimmäiselle liikesensorille

Kuva: Toisen liikesensorin asetukset valmiina

 • Muuten samanlaiset asetukset liikesensoreille, paitsi
  • ”Etupiha sensor autotalli” estää ”Etupiha sensor portti” inaktiivisuus-toiminnot liikettä havaitessaan
  • ja
  • ”Etupiha sensor portti” estää ”Etupiha sensor autotalli” inaktiivisuus-toiminnot liikettä havaitessaan
 • Asetukset valmiina

Kolme, Neljä, Viisi liiketunnistinta – iConnectHue asetukset

Vaikka jossain kohtaa iConnectHue dokumentaatiossa puhutaan kahden liiketunnistimen yhdistämisestä, ei tämä kuitenkaan tarkoita, että ei voisi yhdistää kuin kaksi liiketunnistinta.

Yksi tunnistin voi kontrolloida maksimissaan kolmea valoryhmää.

Omassa setupissa ”Etupiha” alueen valoryhmiä (2 kpl) kontrolloi neljä liiketunnistinta ja ”Takapiha” alueen valoryhmiä (3 kpl) kontrolloi viisi liiketunnistinta. Testien perusteella näyttäisi siltä, että maksimimäärä liiketunnistimia per alue on noin 5-7 riippuen siitä kuinka monta valoryhmää alueella on. Mitä enemmän valoryhmiä ja liiketunnistimia per alue on, sitä monimutkaisemmaksi asetusten tekeminen ja tarkastaminen menee.

Jos mahdollista kannattaa kaikki alueen valot laittaa yhteen valoryhmään.

Kolmannen, neljännen, viidennen liiketunnistimen lisäys

 1. Tee uudelle liiketunnistimelle samanlaiset asetukset kuin samaa aluetta kontrolloivissa muissa liiketunnistimissa
 2. Muista valita ”Cancel inactivity of XXX” toiminnon asetuksiin kaikki saman alueen liiketunnistimet
 3. Lisää uusi liiketunnistin ”Cancel inactivity of XXX” toiminnon asetuksiin jo samalla alueella olemassa oleviin liiketunnistimiin
 4. Jos saat virheilmoituksen ”Cancel inactivity of XXX” toiminnon asetusten muuttamisen yhteydessä
  1. Poista ”Cancel inactivity of XXX” toiminto
  2. Lisää uusi ”Cancel inactivity of XXX” toiminto
  3. Lisää kerralla kaikki liiketunnistimet johon kyseinen toiminto kohdistuu
 5. Jos kontrolloitavia valoryhmiä on kolme, voit joutua väliaikaisesti poistamaan yhden valoryhmistä, jotta voit muuttaa ”Cancel inactivity of XXX” toiminnnon asetuksia
  1. Poista yhden valoryhmän valojen päällelaitto -toiminto
  2. Poista ”Cancel inactivity of XXX” toiminto
  3. Lisää ”Cancel inactivity of XXX” toiminto
   1. Lisää kaikki liikesensorit kerralla
  4. Lisää poistetun valoryhmän valojen päällelaitto -toiminto
Kuva: Yritetään muuttaa ”Takapiha” alueen liikesensoriin ”Cancel inactivity of XXX” toiminnon asetuksia
 • ”Takapiha” alueen valoryhmiä kontrolloi neljä liikesensoria
  • Liikesensori, jonka asetukset ovat ylläolevassa kuvassa auki
  • Ja kolme muuta liikesensoria joiden nimiä näkyy ”Cancel inactivity of XXX” toiminnon asetuksissa
 • Ryhmään on lisätty viides liikesensori ja yritetään lisätä tämä liikesensorin nimi ”Cancel inactivity of XXX” toiminnon asetuksiin napauttamalla punaisella merkittyä kohtaa
Kuva: Asetukset näyttää olevan pielessä
 • Edellisessä ruudussa näytti siltä, että asetuksissa olisi valittuna useampi ”Takapiha” valoryhmän liikesensori
 • Kun asetukset ovat tarkemmin näkyvillä, onkin vain yksi liikesensoreista valittuna
  • Eli ”v” täppä on päällä vain ”Takapiha sensor takaseinä” sensorissa
  • muissa ”Takapiha sensor XXX” sensoreissa ”v” täppää ei ole
 • Yritetään valita jotain ”Takapiha” valoryhmän sensoreita, jotta se lisättäisiin listalle
 • Ei onnistu, tulee virheilmoitus
Kuva: Virheilmoitus, kun yrittää lisätä uusia liiketunnistimia ”Cancel inactivity of XXX” toiminnon asetuksiin
 • Jotta kaikki tarvittavat liiketunnistimet saa listalle, pitää ”Cancel inactivity of XXX” toiminto poistaa
 • Jonka jälkeen voi lisätä uuden ”Cancel inactivity of XXX” toiminnon
 • Valitse ”Cancel inactivity of XXX” toiminnon asetuksiin kaikki tarvittavat liiketunnistimet kerralla

Liiketunnistimien sijoitus

Liikesensorin kykyyn havaita liikettä ”liikeherkkyys” -asetuksen lisäksi vaikuttaa liikesensorin tyyppi ja sijoituspaikka.

 • Ulkokäyttöön tarkoitettu liikesensori havaitsee samalla herkkyysasetuksella liikettä kauempaa kuin sisäkäyttöön tarkoitettu liikesensori
 • Mitä korkeammalla liikesensori on sitä kauempaa se havaitsee liikettä
 • Liikesensorin havaintoaluetta voi pienentää kallistamalla liikesensorin kohti maata
 • Mitä isompi tai monimuotoisempi alue on, sitä enemmän tarvitaan liikesensoreita kattamaan alue

Alkuperäisessä setupissa oma piha oli jaettu kahteen alueeseen: ”Etupiha” ja ”Takapiha”. Kummallakin alueella oli kaksi liikesensoria alla olevan kuvan mukaisesti

Kuva: Etupiha, 2 liikesensoria / Takapiha, 2 liikesensoria
 • Etupiha = vaalean harmaa alue
 • Takapiha = tumman harmaa alue
 • Rakennukset = mustat alueet
 • Värilliset kolmiot = liikesensoreiden havaintoalueet (suunnilleen)
 • Istutusalueet / aita = musta viiva
 • Kuten kuvasta näkyy pihalta löytyy katvealueita joilla liikkuessa valot eivät syty tai pysy päällä
 • Jotta valot pysyvät paremmin päällä piti pihalle lisätä liikesensoreita
Kuva: Etupiha, 4 liikesensoria / Takapiha, 5 liikesensoria
 • Nostamalla olemassa olevia liikesensoreita korkeammalle niiden havaintoalue on nyt isompi
 • Aiemmin ongelmallisia olleet kulkureitit autotallin / talon takaa on nyt katettu
  • Etupihan reunalla olevat takapihan liikesensorit sytyttävät takapihan valot kun lähestytään takapihaa etupihan suunnasta
  • Vastaavasti etupihan reunalla olevat etupihan liikesensorit sytyttävät etupihan valot kun lähestytään etupihaa takapihan suunnasta
 • Vieläkin pihalla on katveita, mutta ne osuvat kohtiin, joissa harvemmin liikutaan
  • Toisaalta jos ei ihan paikallaan pysy, niin käytännössä valot pysyvat päällä aika hyvin
  • Tarvittaessa voi säätää liikesensorien herkkyyttä tai kasvattaa inaktiivisuus -ajastimen aikaa
 • Oikeat paikat / sensorin suuntaus ei löytynyt ihan heti ensimmäisellä yrittämällä, vaan joutui jonkun verran iteroimaan
 • Itse käytin Apple Homekit integraatiota hyväkseni liikensensoreja asetellessani
  • Uusiin sensoreihin notifikaatio päälle ja sai aina ilmoituksen kun sensori laukesi
  • Näin pääsi säätämään sensoreita paremmin, jotta vahinkolaukaisujen määrää sai pienenettyä
Kuvakimara: Liikesensorin tolppakiinnitys
 • Kokeilin jossain vaiheessa kiinnittää valotolppaan yhden etupihan liikesensoreista
  • Jotta liikensensorin kiinnityspalikan sai kiinni tolppaan, joutui palikkaa modifioimaan poraamalla punaisella merkittyihin kohtiin uudet reiät, jotta kiinnitykseen käytetyn u-pultin sai kiinni
 • Lopulta otin sensorin pois tolpasta koska se oli niin matalalla maasta, että havaintoalue oli liian pieni.

Yhteenveto

Kahden liikensensorin yhdistäminen iConnectHue -aplikaation avulla onnistuu suhteellisen helposti. Toki setupin tekeminen on hieman monimutkaisempaa kuin Hue Applikaation kautta löytyvän Hue Labs ”Sensor Snooze” formulan avulla. Toisaalta käytämällä iConnectHue -aplikaatiota, saa samalla käyttöön sen edistyneemmät liikesensoreihin liittyvät toiminnot.

Mitä useamman liikesensorin yhdistää, sitä useammassa paikassa joutuu tekemään asetuksia ja tämän myötä riski virheisiin asetuksissa kasvaa.

Riippuen käytettävien liikesensorien ja valoryhmien määrästä, olemassa olevia asetuksia ei aina voi muuttaa suoraan, vaan kyseinen asetus pitää sen sijaan poistaa ja luoda uudelleen.

Huolimatta hankalahkosta asetuksien tekemisestä, yhdistetyt liikesensorit ovat toimineet hyvin muutaman viikon testien perusteella.

Update 12.1.2021

Liikesensorit pääsivät yllättämään taas…

Lumikaaoksen aikana pihalla puuhastellessa kävi ilmi, että liikesensorit eivät reagoineet aina liikkeeseen ja liikesensorit alkoivat sammuttaa valoja.

Tämä liittynee liikesensoreiden valoisuus anturin asetukseen. Jotta liikesensori voi reagoida liikkeeseen pitää olla tarpeeksi pimeää. Omissa pihalla olevissa liikesensoreissa tähän liittyvä ”Brightness Sensitivity” -asetus oli iConnectHue applikaation default asennossa, eli 20 lux.

Etu -ja takaovien läheisyydessä olevat liikesensorit ovat niin lähellä valaisinta, että valon päällä ollessa sensori raportoi valoa olevan tarpeeksi, näkyy siis iConnectHue applikaatiossa ”Bright Enough” -tilassa. Näin ollen liikuttaessa näiden liikesensorien havaintoalueelle, ei se reagoi ja alkuperäisen valon sytyttäneen liikesensorin inaktiivisuus -laskuri jää käyntiin.

Jotta homma toimisi niin kuin ajattelin, säädin ongelmia aiheuttaneiden liikesensorin valoisuusasetuksia. Valojen päällä ollessa etuoven sensori ilmoitti valoisuustasoksi noin 50 lux, joten laitoin tälle liikesensorille asetukseksi reagoida, jos valoa on alle 70 lux.

Takaoven sensori raportoi valojen päällä ollessa valoisuustasoksi noin 30 lux ja sen uusi reagointiasetus on nyt 50 lux.

Kolikon kääntöpuolena tässä ratkaisussa on, että valot myös syttyvät aiemmin kuin normaalisti, koska ei tarvitse olla niin hämärää…

Paras ratkaisu olisi, että liikesensorille voisi sanoa, että jos kontrolloimasi valot on jo päällä, älä välitä valoisuusasetuksesta. Pitääpä kysyä iConnectHue kavereilta, josko moinen onnistuisi.

3 thoughts on “Useampi liiketunnistin ohjaamassa samoja valoja – iConnectHue

 1. Päivitysilmoitus: Pihan älyvalot – Älypippuri

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s